Alba

Maó, 1999. Estudiant. Viu a Girona.

Te sents menorquina?

Sí, totalment.

Per què?

Me sent molt identificada amb es paisatge, amb sa gent, amb sa seva cultura, amb s’estil de vida mediterrani i amb es sentiment de pertànyer a una zona única i aïllada de tot.

Descriu amb tres paraules ser jove a Menorca:

Zona de confort.

Un consell per sa teva jo de 13 anys:

Que no t’importi el que diguin els altres.